Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

OČENÁŠEK Jiří a SCHWARZ Josef. Estimation Distribution Algorithm for mixed continuous-discrete optimization problems. In: Proceedings of the 2nd Euro-International Symposium on Computational Intelligence. Kosice: IOS Press, 2002, s. 227-232. ISBN 1-58603-256-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Estimation Distribution Algorithm for mixed continuous-discrete optimization problems
Název (cs):Algoritmus založený na pravděpodobnostních modelech pro smíšené spojitě-diskrétní optimalizační problémy
Strany:227-232
Sborník:Proceedings of the 2nd Euro-International Symposium on Computational Intelligence
Konference:2nd Euro-International Symposium on Computational Intelligence
Místo vydání:Kosice, SK
Rok:2002
ISBN:1-58603-256-9
Vydavatel:IOS Press
Klíčová slova
Algoritmus s pravděpodobnostním modelem, Bayesovský optimalizační algoritmus, Bayesovská síť, Gausovská síť, rozhodovací strom, klasifikační a regresní model (CART).
Anotace
V posledních několika letech došlo k výraznému rozvoji algoritmů  EDAs (Estimation of Distribution Algorithms) založených na pravděpodobnostních modelech [1], v nichž jsou nahrazeny klasické rekombinační operátory odhadem pravděpodobnostního rozložení a technikami náhodného vzorkování. V tomto článku jsou předloženy některé nevýhody stávajících pravděpodobnostních modelů používaných v EDA algoritmech a jsou navrženy obecnější a účinnější modely pro optimalizaci spojitých problémů založených na rozhodovacích stromech. Nová varianta EDA algoritmu umožňuje řešit smíšené spojitě-diskrétní optimalizační problémy.  
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} O{\v{c}}en{\'{a}}{\v{s}}ek and Josef
	Schwarz},
   title = {Estimation Distribution Algorithm for mixed
	continuous-discrete optimization problems},
   pages = {227--232},
   booktitle = {Proceedings of the 2nd Euro-International Symposium on
	Computational Intelligence},
   year = {2002},
   location = {Kosice, SK},
   publisher = {IOS Press},
   ISBN = {1-58603-256-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6938}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.141.69
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]