Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

OČENÁŠEK Jiří a SCHWARZ Josef. The Distributed Bayesian Optimization Algorithm for Combinatorial Optimization. In: EUROGEN 2001 - Evolutionary Methods for Design, Optimisation and Control with Applications to Industrial Problems. Athens, 2001, s. 115-120. ISBN 84-89925-97-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The Distributed Bayesian Optimization Algorithm for Combinatorial Optimization
Název (cs):Distribuovaný Bayesovský optimalizační algoritmus pro kombinatorickou optimalizaci
Strany:115-120
Sborník: EUROGEN 2001 - Evolutionary Methods for Design, Optimisation and Control with Applications to Industrial Problems
Konference:EUROGEN 2001 - Evolutionary Methods for Design, Optimisation and Control with Applications to Industrial Problems
Místo vydání:Athens, GR
Rok:2001
ISBN:84-89925-97-6
Klíčová slova
genetický algoritm, algoritmus odhadu rozložení, Distribuovaný Bayesovský optimalizační algoritmus, Bayesovská síť, graf závislosti, výpočty na svazku stanic, hrubozrný paralelismus
Anotace
Bayesovské optimalizační algoritmy (BOA) patří do skupiny evolučních algoritmů u nichž jsou operátory křížení a mutace nahrazeny odhadem pravděpodobnostního rozložení a jeho vzorkováním. Učící se Bayesovská síť BN jakožto nejobecnější grafický pravděpodobnostní model je používán pro zakódování strukturz řešených kombinatorických úloh. V [1] jsme navrhli distribuovanou harwarovou architekturupro BOA. Cílem tohoto článku je navrhnout distribuovanou verzi  BOA algorithm se hrubozrným paralelismem. Zaměřili jsme se primárně nakonstrukci Bayesovské sítě v distribuovaném prostředí. Navíc byla popsána metoda pro využití komunikačních prodlev během generace, evaluace a rozsíláním nové populace mezi procesory navzájem. Velká pozornost byla věnována implementaci navržené metodě na bázi svazku pracovních stanic.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} O{\v{c}}en{\'{a}}{\v{s}}ek and Josef
	Schwarz},
   title = {The Distributed Bayesian Optimization Algorithm for
	Combinatorial Optimization},
   pages = {115--120},
   booktitle = { EUROGEN 2001 - Evolutionary Methods for Design,
	Optimisation and Control with Applications to Industrial
	Problems},
   year = {2001},
   location = {Athens, GR},
   ISBN = {84-89925-97-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6940}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.208.105
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]