Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

SCHWARZ Josef. Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace, habilitační práce. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace, habilitační práce
Název (en):Bayesian evolutionary algorithms applied in decomposition and allocation problems
Strany:1-124
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2003
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
Multikriteriální optimalizační úlohy, úlohy dekompozice a alokace, tradiční optimalizační metody, genetické algoritmy, pravděpodobnostní modely, algoritmus s dvourozměrným rozložením, bayesovské sítě, Bayes-Dirichletova metrika, binární rozhodovací stromy, metriky, bayesovské evoluční algoritmy.
Anotace
Habilitační práce "Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace" se zabývá návrhem, analýzou a aplikacemi Bayesovských evolučních algoritmů pro řešení většinou NP úplných kombinatorických optimalizačních problémů zejména z oblasti dekompozice a alokace grafových struktur. Bayesovské algoritmy patří k pokročilým evolučním algoritmům využívající grafické pravděpodobnostní modely. Tyto algoritmy odstraňují problémy standardních genetických algoritmů s konvergencí a specifikací řídících parametrů a genetických operátorů.

Vaše IPv4 adresa: 54.80.96.153
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]