Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

SCHWARZ Josef. Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace, zkrácená verze habilitační práce. Vědecké spisy VUT. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2003, s. 1-32. ISBN 80-214-2389-7.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace, zkrácená verze habilitační práce
Název (en):Bayesian evolutionary algorithms applied in decomposition and allocation problems
Strany:1-32
Kniha:Vědecké spisy VUT
Řada knih:Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 110
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2003
ISBN:80-214-2389-7
Vydavatel:Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM
Klíčová slova
Multikriteriální optimalizační úlohy, úlohy dekompozice a alokace, tradiční optimalizační metody, genetické algoritmy, pravděpodobnostní modely, algoritmus s dvourozměrným rozložením, bayesovské sítě, Bayes-Dirichletova metrika, binární rozhodovací stromy, metriky, bayesovské evoluční algoritmy.
Anotace
Habilitační práce "Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace" se zabývá návrhem, analýzou a aplikacemi Bayesovských evolučních algoritmů pro řešení většinou NP úplných kombinatorických optimalizačních problémů zejména z oblasti dekompozice a alokace grafových struktur. Bayesovské algoritmy patří k pokročilým evolučním algoritmům využívající grafické pravděpodobnostní modely. Tyto algoritmy odstraňují problémy standardních genetických algoritmů s konvergencí a specifikací řídících parametrů a genetických operátorů.
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {Josef Schwarz},
  title = {Bayesovsk{\'{e}} evolu{\v{c}}n{\'{i}} algoritmy s aplikacemi
	v {\'{u}}loh{\'{a}}ch dekompozice a alokace,
	zkr{\'{a}}cen{\'{a}} verze habilita{\v{c}}n{\'{i}}
	pr{\'{a}}ce},
  pages = {1--32},
  booktitle = {V{\v{e}}deck{\'{e}} spisy VUT},
  series = {Edice Habilita{\v{c}}n{\'{i}} a inaugura{\v{c}}n{\'{i}}
	spisy, sv. 110},
  year = {2003},
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Publishing house of Brno University of Technology VUTIUM},
  ISBN = {80-214-2389-7},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7390}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.225.59.14
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]