Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

JAROŠ Jiří a SCHWARZ Josef. Development tools for rapid prototyping of evolutionary algorithms. In: Proceedings of 38th International conference MOSIS'04. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2004, s. 97-104. ISBN 80-85988-98-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Development tools for rapid prototyping of evolutionary algorithms
Název (cs):Vývojové prostředky pro rychlé prototypování evolučních algoritmů
Strany:97-104
Sborník:Proceedings of 38th International conference MOSIS'04
Konference:MOSIS 2004 - Modelling and Simulation of Systems
Místo vydání:Rožnov pod Radhoštěm, CZ
Rok:2004
ISBN:80-85988-98-4
Vydavatel:MARQ
Klíčová slova
Evolutionary algorithm, genetic algorithm, estimation of distribution algorithm, graphical user interface, visualization, multiprocessor task scheduling
Anotace
Cílem této práce je krátké představní čtyř vývojových pro rychlý návrh evolučních algoritmů navržených na  FIT, VUT v Brně. Porovnali jsme základná vlastnosti těchto nástrojů, přičemž důraz byl kladen na rozšiřovatelnost, znovu použitelnost, přenositelnost a schopnosti vizualizace. Ověřena byla též složitost implementace nových experimentů do jednotlivých systémů. V poslední fázi byla porovnána výkonnost genetického jádra jednotlivých nástrojů na problému plánování procesů na multiprocesorovém počítači.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}} and Josef Schwarz},
   title = {Development tools for rapid prototyping of evolutionary
	algorithms},
   pages = {97--104},
   booktitle = {Proceedings of 38th International conference MOSIS'04},
   year = {2004},
   location = {Ro{\v{z}}nov pod Radho{\v{s}}t{\v{e}}m, CZ},
   ISBN = {80-85988-98-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7515}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.196.31.117
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]