Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

OHLÍDAL Miloš a SCHWARZ Josef. Parallel Simulated Annealing Applied to the Traveling Salesman Problem. In: Proceedings of 38th International conference MOSIS'04. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2004, s. 155-162. ISBN 80-85988-98-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Parallel Simulated Annealing Applied to the Traveling Salesman Problem
Název (cs):Paralelní simulované žíhání aplikované na problém obchodního cestujícího
Strany:155-162
Sborník:Proceedings of 38th International conference MOSIS'04
Konference:MOSIS 2004 - Modelling and Simulation of Systems
Místo vydání:Rožnov pod Radhoštěm, CZ
Rok:2004
ISBN:80-85988-98-4
Vydavatel:MARQ
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~ohlidal/pubs/Mosis04.doc [DOC]
Klíčová slova
Optimalizační problém, paralelní simulované žíhání, Master - Slave architektura
Anotace
Simulované žíhání je efektivní metoda pro řešení složitých kombinatorických optimalizačních problémů. Téma tohoto článku je zaměřeno na pokročilé modifikace paralelního simulovaného žíhání a jeho testování. Paralelizace simulovaného žíhání je navrženo na architektuře master-slave s různou intenzitou komunikace. Výkonnost navržených variant je testováno na dvou známých problémech obchodního cestujícího.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Milo{\v{s}} Ohl{\'{i}}dal and Josef Schwarz},
   title = {Parallel Simulated Annealing Applied to the Traveling
	Salesman Problem},
   pages = {155--162},
   booktitle = {Proceedings of 38th International conference MOSIS'04},
   year = {2004},
   location = {Ro{\v{z}}nov pod Radho{\v{s}}t{\v{e}}m, CZ},
   ISBN = {80-85988-98-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7516}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.92.170.149
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]