Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

SCHWARZ Josef, OČENÁŠEK Jiří a JAROŠ Jiří. Advanced Bayesian Optimization Algorithms Applied in Decomposition Problems. In: Proceedings of ECBS 2004. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004, s. 102-111. ISBN 0-7695-2125-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Advanced Bayesian Optimization Algorithms Applied in Decomposition Problems
Název (cs):Pokročilé Bayesovské optimalizační algoritmy aplikované na dekompoziční problémy
Strany:102-111
Sborník:Proceedings of ECBS 2004
Konference:Eleventh IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2004
ISBN:0-7695-2125-8
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Bayesian optimization algorithm, hypergraph-partitioning problem, multiprocessor scheduling problem, specific problem knowledge
Anotace
Tento článek popisuje pokročilý Bayesovský algoritmus BOA a jeho aplikace na kombinatorické problémy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Josef Schwarz and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	O{\v{c}}en{\'{a}}{\v{s}}ek and Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}},
   title = {Advanced Bayesian Optimization Algorithms Applied in
	Decomposition Problems},
   pages = {102--111},
   booktitle = {Proceedings of ECBS 2004},
   year = {2004},
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {0-7695-2125-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7517}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.52.82
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]