Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

KOBLIHA Miloš, SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Bayesian Optimization Algorithm in Dynamic Environment. In: Mendel 2005 11th Internacional Conference on Soft Computing. Brno, CZ: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2005, s. 15-20. ISBN 80-214-2961-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Bayesian Optimization Algorithm in Dynamic Environment
Název (cs):Bayesovský optimalizační algoritmus v dynamickém prostředí
Strany:15-20
Sborník:Mendel 2005 11th Internacional Conference on Soft Computing
Konference:11th International Mendel Conference on Soft Computing
Místo vydání:Brno, CZ, CZ
Rok:2005
ISBN:80-214-2961-5
Vydavatel:Fakulta strojního inženýrství VUT
Klíčová slova
Dynamické prostředí, Evoluční algoritmy s odhadem pravděpodobnostního rozložení, Bayesovský optimalizační algoritmus, adaptace rozptylu, časově proměnná testovací funkce
Anotace
Experimentální studie vyšetřující možnost použití Baesovského optimalizačního algoritmu v časově proměnném prostředí. Pro testování jsme použili algoritmy Mixed continuous-discrete Bayesian Optimization Algorithm (MBOA) a Adaptive Mixed Bayesian Optimization Algorithm (AMBOA). Oba algoritmy jsme porovnali v jednoduchém testovacím prostředí s nastavitelnými parametry.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Milo{\v{s}} Kobliha and Josef Schwarz and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	O{\v{c}}en{\'{a}}{\v{s}}ek},
   title = {Bayesian Optimization Algorithm in Dynamic Environment},
   pages = {15--20},
   booktitle = {Mendel 2005 11th Internacional Conference on Soft Computing},
   year = {2005},
   location = {Brno, CZ, CZ},
   publisher = {Faculty of Mechanical Engineering BUT},
   ISBN = {80-214-2961-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7835}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.2.123
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]