Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

OHLÍDAL Miloš, JAROŠ Jiří, DVOŘÁK Václav a SCHWARZ Josef. Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules for Interconnection Networks. In: EvoStar 2006. Berlin: Springer Verlag, 2006, s. 267-278. ISBN 978-3-540-33237-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules for Interconnection Networks
Název (cs):Evoluční návrh plánů skupinových komunikací OAB a AAB pro propojovací sítě
Strany:267-278
Sborník:EvoStar 2006
Konference:3rd European Workshop on Evolutionary Computation in Communication, Networks and Connected Systems
Řada knih:LNCS 3907
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2006
ISBN:978-3-540-33237-4
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~ohlidal/pubs/FINAL_Evo_COMNET.pdf [PDF]
Klíčová slova
Interconnection Architectures, Group Communications, Standard Genetic Algorithm (SGA), Hybrid parallel Genetic Simulated Annealing (HGSA), Interconnection Network, Communication Schedules, Store-and-Forward (SF),  Wormhole (WH) switching.
Anotace
S rostoucím využitím multiprocesorů na čipu, roste potřeba  nalezení optimálního propojení jednotlivých procesorů. One-to-All Broadcast (OAB) a All-to-All Broadcast (AAB) [2] skupinové komunikace jsou velmi často využívány v mnoha paralelních algoritmech. V případě, že paralelní režie je velká, výkon paralelního algoritmu klesá s rostoucím počtem procesorů. Tento článek se zabývá návrhem nových aplikačně specifických algoritmů: standardním genetickým algoritmem (SGA) a hybridním paralelním genetickým simulovaným žíháním (HGSA) pro návrh optimálního komunikačního plánu pro různé síťové topologie. Jsou využity dvě přepínací techniky a to ulož-a-pošli-dál (SF) pro HGSA a červí (WH) pro SGA. Účinnost a efektivnost těchto navržených algoritmů byla testována hlavně na nesymetrické topologii AMP [15] a symetrické topologii hyper-kostce [16].
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Milo{\v{s}} Ohl{\'{i}}dal and Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}
	and V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and Josef Schwarz},
  title = {Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules
	for Interconnection Networks},
  pages = {267--278},
  booktitle = {EvoStar 2006},
  series = {LNCS 3907},
  year = {2006},
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-540-33237-4},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8013}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.225.59.14
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]