Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

OHLÍDAL Miloš a SCHWARZ Josef. Collective Communication AAB for Regular and Irregular Topology Based on Prediction of Conflicts. In: Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Praha: IEEE Computer Society, 2006, s. 224-225. ISBN 1-4244-0184-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Collective Communication AAB for Regular and Irregular Topology Based on Prediction of Conflicts
Název (cs):Skupinová komunikace AAB založená na predikci konfliktů pro pravidelné a nepravidelné topologie
Strany:224-225
Sborník:Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Konference:IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2006
ISBN:1-4244-0184-4
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~ohlidal/pubs/DDECS06.pdf [PDF]
Klíčová slova
multiprocessor network,group communications, hybrid parallel genetic simulated annealing, parallel processing
Anotace
Kolektivní komunikace jsou mezi procesory velice často využívány při řešení paralelních problémů a jejich časová složitost má dramatický vliv na celkový výkon. Tato práce se zabývá plánováním skupinové komunikace AAB na víceprocesorových sítích za použití přepínací techniky ulož-a-pošli dál s požadavkem na minimální počet komunikačních kroků. Navrhli jsme novou techniku zabývající se predikcí konfliktu při komunikaci, která současně zvyšuje pravděpodobnost dosažení optimálního komunikačního plánu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Milo{\v{s}} Ohl{\'{i}}dal and Josef Schwarz},
   title = {Collective Communication AAB for Regular and Irregular
	Topology Based on Prediction of Conflicts},
   pages = {224--225},
   booktitle = {Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic
	Circuits and Systems Workshop},
   year = {2006},
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {1-4244-0184-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8039}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.2.123
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]