Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

KOBLIHA Miloš, SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Bayesian Optimization Algorithms for Dynamic Problems. In: Applications of Evolutionary Computing. Budapest: Springer Verlag, 2006, s. 800-804. ISBN 3-540-33237-5. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Bayesian Optimization Algorithms for Dynamic Problems
Název (cs):Bayesovské optimalizační algoritmy pro dynamické problémy
Strany:800-804
Sborník:Applications of Evolutionary Computing
Konference:3rd European Workshop on Evolutionary Algorithms in Stochastic and Dynamic Environments
Místo vydání:Budapest, HU
Rok:2006
ISBN:3-540-33237-5
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2006, č. 3907, DE
ISSN:0302-9743
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
BOA algorithm, dynamic problem, optimalization
Anotace
Tato práce je experimentální studií schopnosti Bayesovkých optimalizačních algoritmů(BOA) řešit dynamické problémy. Testovali jsme výkonnost dvou variant BOA algotitmů Mixed continuous-discrete Bayesian Optimization Algorithm (MBOA), Adaptive Mixed Bayesian Optimization Algorithm (AMBOA) - a nově navržených modifikací vestavění stráží a Hypervariance. Výkonnost jsme porovnávali na jednoduchém problému s pohyblivým vrcholem. Výsledky experimentů potvrdily přínos uvedených modifikací pro sledování optima.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Milo{\v{s}} Kobliha and Josef Schwarz and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	O{\v{c}}en{\'{a}}{\v{s}}ek},
  title = {Bayesian Optimization Algorithms for Dynamic Problems},
  pages = {800--804},
  booktitle = {Applications of Evolutionary Computing},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = {2006},
  number = {3907},
  year = {2006},
  location = {Budapest, HU},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {3-540-33237-5},
  ISSN = {0302-9743},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8083}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.93.19
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]