Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

SCHWARZ Josef, HLAVINKA Michal, ZELINKA Ivan a KOBLIHA Miloš. SODOMA:Self-Organizing Migrating Algorithm in Dynamic Environment. In: 12th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2006, s. 163-169. ISBN 80-214-3195-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:SODOMA:Self-Organizing Migrating Algorithm in Dynamic Environment
Název (cs):SODOMA: Samo se organizující migrační algoritmus v dynamickém prostředí
Strany:163-169
Sborník:12th International Conference on Soft Computing
Konference:12th International Mendel Conference on Soft Computing
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2006
ISBN:80-214-3195-4
Vydavatel:Fakulta strojního inženýrství VUT
Klíčová slova
Numerická optimalizace, dynamické prostředí, SOMA, omezení doby života, diverzita populace
Anotace
Článek je experimentální studií zkoumající schopnost SOMA algoritmu řešit dynamické problémy. Navrhli jsme rozšíření SOMA algoritmu založené na fenoménu omezené doby života individuí pro udržení diverzity populace během dynamických změn.Testovali jsme výkonnost algoritmu na třech testovací ch úlohách. Experimentální výsledky potvrdily schopnost algoritmu SODOMA adaptovat prohledávací proces na dosažení nestacionárního globálního optima.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Josef Schwarz and Michal Hlavinka and Ivan Zelinka and
	Milo{\v{s}} Kobliha},
   title = {SODOMA:Self-Organizing Migrating Algorithm in Dynamic
	Environment},
   pages = {163--169},
   booktitle = {12th International Conference on Soft Computing},
   year = {2006},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Mechanical Engineering BUT},
   ISBN = {80-214-3195-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8115}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.87.62
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]