Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

EYSSELT Miloš and SCHWARZ Josef. Modelování prvků a podsystémů číslicových počítačů. Brno: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1975.
Publication language:czech
Original title:Modelování prvků a podsystémů číslicových počítačů
Title (en):A Modelling of Elements and Blocks of Digital Computers
Pages:1-13
Place:Brno, CZ
Year:1975
Publisher:Faculty of Electrical Engineering TUB
Keywords
modelling, ferrite storage, transition effect in logic element, spacing of logic elements
Abstract
"A Modelling of Elements and Blocks of Digital Computers" is techreport in Czech (contact the authors).

Technická zpráva popisuje výsledky autorů, které dosáhli při řešení státního výzkumného úkolu III-2-1/5.

BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Milo{\v{s}} Eysselt and Josef Schwarz},
   title = {Modelov{\'{a}}n{\'{i}} prvk{\r{u}} a podsyst{\'{e}}m{\r{u}}
	{\v{c}}{\'{i}}slicov{\'{y}}ch
	po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}{\r{u}}},
   pages = {1--13},
   year = {1975},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering TUB},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=5678}
}

Your IPv4 address: 54.80.93.19
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]