Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

SCHWARZ Josef. Příspěvek k řešení rozmísťovacího problému. In: Mikrosystém '92. Bratislava: unknown, 1992, pp. 149-152. ISBN 80-233-0255-8.
Publication language:czech
Original title:Příspěvek k řešení rozmísťovacího problému
Title (en):Placement problem solution
Pages:149-152
Proceedings:Mikrosystém '92
Place:Bratislava, CZ
Year:1992
ISBN:80-233-0255-8
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Josef Schwarz},
   title = {P{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vek k {\v{r}}e{\v{s}}en{\'{i}}
	rozm{\'{i}}s{\v{t}}ovac{\'{i}}ho probl{\'{e}}mu},
   pages = {149--152},
   booktitle = {Mikrosyst{\'{e}}m '92},
   year = {1992},
   location = {Bratislava, CZ},
   ISBN = {80-233-0255-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=6262}
}

Your IPv4 address: 54.92.182.0
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]