Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

Podpora výuky biologií inspirovaného hardwaru

Název v angličtině:Biology-inspired hardware teaching support
Hlavní řešitel:Bidlo Michal
Spoluřešitelé:Sekanina Lukáš
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT
Kód:FR825/2006/G1
Zahájení:2006-01-01
Ukončení:2006-12-31
Klíčová slova:Evoluční algoritmus, softcomputing, development, FPGA
Anotace:
Předkládaný projekt se zabývá jedním z podoborů počítačového inženýrství - biologií inspirovaným hardwarem. Předmětem je tvorba podpory laboratorní výuky nového kurzu Biologií inspirované počítače na Fakultě informačních technologií (FIT) Vysokého učení technického (VUT) v Brně ve formě názorných ukázek principů vybraných biologií inspirovaných technik. Součástí je také hardwarová realizace vzorových aplikací přímo ve FPGA. Důvodem vypsání tohoto projektu je absence kurzů zabývajících se biologií inspirovaným hardwarem ve studijních programech vysokých škol v České republice.

Publikace

2006BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. Prostředky pro podporu vzdělávání v oblasti biologií inspirovaných výpočetních systémů. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, s. 81-83. ISBN 80-85645-56-4.
 BIDLO Michal. Introducing New Fundamental Classification of Development for Evolutionary Design: Theory and Applications. In: Proc. of the 9th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature - Workshop on Evolutionary Algorithms. Reykjavík, 2006, s. 1-12.

Vaše IPv4 adresa: 54.196.13.210
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]