Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

Podpora výuky bioinformatiky a biocomputingu

Název v angličtině:Support for bioinformatics and biocomputing courses
Hlavní řešitel:Jaša Petr
Spoluřešitelé:Sekanina Lukáš, Žaloudek Luděk
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT
Kód:FR2112/2009/G1
Zahájení:2009-01-01
Ukončení:2009-12-31
Klíčová slova:bioinformatika, biocomputing, proteiny, celulární automaty, DNA výpočty, výpočetní development
Anotace:

Projekt je zaměřen na podporu výuky v předmětech Bioinformatika (BIF) a Biologií inspirované počítače (BIN) spadajících do magisterského studijního programu Informační technologie. Cílem je vytvoření podpůrných studijních materiálů, které rozšíří a obohatí stávající výuku v souvislosti s nově vznikajícím oborem Bioinformatika a biocomputing a vytvoří studentům kvalitní podmínky pro studium problematiky v oblastech získávání znalostí v biologických datech a inženýrských postupů inspirovaných biologií.

Jedná se o jeden z prvních projektů na naší fakultě zaměřených na připravovaný obor Bioinformatika a biocomputing. Každý student tohoto nového studijního oboru by měl pochopit fundamentální principy kódování a transformace informací v biologii, aby mohl efektivně využít nabyté vědomosti z oblasti informatiky pro jejich řešení a zároveň byl schopen využít tyto informace pro pochopení netradičních výpočetních modelů a platforem inspirovaných různými biologickými procesy (celulární automaty, DNA výpočty, výpočetní development).

Vaše IPv4 adresa: 54.162.15.31
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]