Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

Nasazení pokročilých optimalizačních technik při návrhu moderních číslicových obvodů založených na rekonfigurovatelných architekturách

Název v angličtině:Nasazení pokročilých optimalizačních technik při návrhu moderních číslicových obvodů založených na rekonfigurovatelných architekturách
Hlavní řešitel:Korček Pavol
Spoluřešitelé:Kaštil Jan, Sekanina Lukáš
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
Kód:FR298/2011/G1
Zahájení:2011-01-01
Ukončení:2011-12-31
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconarchitektures.pdfArchitektury moderních FPGA od různých výrobců149 KB2012-01-05 08:32:39
iconlow_power_korcek.pdfTechniky tvorby dizajnů FPGA s ohledem na nízky příkon355 KB2012-01-04 13:59:22
iconperformance_korcek.pdfTechniky tvorby dizajnů FPGA s ohledem na výkon507 KB2012-01-04 13:59:22
iconSynthesis_constructs.pdfVHDL a Verilog konstrukce pro syntézu787 KB2012-01-04 13:59:22
icontools_korcek.pdfNástroje pro vývoj pro FPGA1007 KB2012-01-04 13:59:22
iconv6s6_techniques_korcek.pdfTechniky optimalizace pro FPGA Virtex-6 a Spartan-6838 KB2012-01-04 13:59:22
iconlow_power_korcek.pptTechniky tvorby dizajnů FPGA s ohledem na nízky příkon591 KB2012-01-04 13:59:22
iconperformance_korcek.pptTechniky tvorby dizajnů FPGA s ohledem na výkon513 KB2012-01-04 13:59:22
icontools_korcek.pptNástroje pro vývoj pro FPGA3,09 MB2012-01-04 13:59:22
iconv6s6_techniques_korcek.pptTechniky optimalizace pro FPGA Virtex-6 a Spartan-6941 KB2012-01-04 13:59:22
iconSynthesis_constructs.docVHDL a Verilog konstrukce pro syntézu481 KB2012-01-04 13:59:22
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova:Číslicové obvody, FPGA, optimalizace, návrh
Anotace:
Projekt je zaměřen na přípravu a vytvoření nových studijních a demonstračních materiálů pro podporu výuky ve dvou stávajících kurzech tříletého bakalářského studijního oboru Informační technologie a jednom kurzu dvouletého magisterského studia na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (dále jen FIT VUT v Brně). Tyto kurzy pokrývají mimo jiné oblasti návrhu moderních číslicových obvodů založených na rekonfigurovatelných obvodech (FPGA). Konkrétně se jedna o kurzy Návrh počítačových systému (INP), Návrh číslicových systémů (INC) a Pokročilé číslicové systémy (PCS). Nově vzniklé studijní materiály budou ale přístupny také všem ostatním studentům jako podklady pro řešení jejich bakalářských a diplomových prací, které se stále více a více opírají právě o tyto moderní číslicové obvody. Stejně tak studenti 4letého doktorského studijního programu můžou tyto materiály využívat jako pomocné podklady pro řešení témat jejich disertačních prací.

Cílem tohoto projektu je představit pokročilé optimalizační techniky při návrhu a implementaci složitých číslicových systémů založených na obvodech typu FPGA. Projekt se zaměřuje mimo jiné na optimalizaci spotřeby, výkonu nebo plochy obvodu implementovaného v FPGA. V rámci nových demonstračních a studijních materiálů budou rovněž popsány nové možnosti využití rekonfigurovatelných architektur, samotný způsob jejich programování a v neposlední řadě i vývojové prostředí pro tyto platformy. Studenti tak získají aktuální znalosti použitelné při návrhu moderních číslicových systémů a jejich implementace do obvodů FPGA s využitím vysoce pokročilých technik.

Vaše IPv4 adresa: 54.234.45.10
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]