Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Approach to Approximate Digital Circuits Design. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2015, roč. 19, č. 3, s. 432-444. ISSN 1089-778X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Approach to Approximate Digital Circuits Design
Název (cs):Evoluční přístup k návrhu aproximačních číslicových obvodů
Strany:432-444
Místo vydání:US
Rok:2015
Časopis:IEEE Transactions on Evolutionary Computation, roč. 19, č. 3, US
ISSN:1089-778X
DOI:10.1109/TEVC.2014.2336175
URL:http://dx.doi.org/10.1109/TEVC.2014.2336175 [HTML]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconTEVC2336175_web.pdf1,38 MB2014-10-24 21:05:26
^ Zrušit výběr
S vybranými:
Klíčová slova
Approximate computing, Cartesian genetic programming, digital circuits, population seeding
Anotace
Ve výzkumné oblasti přibližného počítání mohou být požadavky na kompletní funkčnost obvodu nedodrženy, protože některé aplikace dovolují tolerovat chyby. Přibližné obvody neimplementují přesně specifikovanou funkci a umožňují tak za cenu chyb ve výpočtu snížit příkon, zpoždění nebo plochu na čipu. V článku je popsána metoda umožňující evolučně aproximovat zadaný obvod a minimalizovat jeho chybu pro zadané povolené množství zdrojů. Metoda využívá kartézské genetické programování (CGP) a umožňuje najít různá kompromisní řešení. Je rovněž navržen algoritmus pro inicializaci počáteční populace, který snižuje dobu výpočtu CGP. Účinnost metody byla ověřena při aproximaci násobiček a obvodů počítajících medián.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolutionary Approach to Approximate Digital
	Circuits Design},
   pages = {432--444},
   journal = {IEEE Transactions on Evolutionary Computation},
   volume = 19,
 number = 3,
   year = 2015,
   ISSN = {1089-778X},
   doi = {10.1109/TEVC.2014.2336175},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10406}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https