Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

MRÁZEK Vojtěch, VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Approximation of Software for Embedded Systems: Median Function. In: GECCO Companion '15 Proceedings of the Companion Publication of the 2015 on Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2015, s. 795-801. ISBN 978-1-4503-3488-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Approximation of Software for Embedded Systems: Median Function
Název (cs):Evoluční aproximace software pro vestavěné systémy: Medián
Strany:795-801
Sborník:GECCO Companion '15 Proceedings of the Companion Publication of the 2015 on Genetic and Evolutionary Computation Conference
Konference:Genetic and Evolutionary Computations Conference 2015
Řada knih:ACM
Místo vydání:New York, US
Rok:2015
ISBN:978-1-4503-3488-4
DOI:10.1145/2739482.2768416
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. -Poslední změna
iconp795-mrazek.pdf712 KB2015-07-17 14:22:50
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova

Genetic Improvement; Genetic Programming; Cartesian Genetic Programming; Approximate Computing; Embedded
Systems
Anotace
Článek se zabývá optimalizací nefunkčních parametrů programů, které jsou určeny k nasazení ve vestavěných systémech založených na low-cost mikrokontrolerech. Cílem je redukovat příkon a dobu výpočtu za cenu zvýšení nepřesnosti výpočtu. Tento přístup využívá toho, že existuje mnoho aplikací, kterým nepřesnost ve výpočtu nevadí. Navržená metoda je založena na kartézském genetickém programování a vyhodnocena v návrhu aproximací mediánu, který je typicky používán pro redukci šumu při zpracování multimediálních dat. Dosažené výsledky ukazují, že je možné dosáhnout významného snížení příkonu, aniž bychom výrazně degradovali kvalitu výstupních dat.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
   title = {Evolutionary Approximation of Software for
	Embedded Systems: Median Function},
   pages = {795--801},
   booktitle = {GECCO Companion '15 Proceedings of the Companion Publication
	of the 2015 on Genetic and Evolutionary Computation
	Conference},
   series = {ACM},
   year = 2015,
   location = {New York, US},
   publisher = {Association for Computing Machinery},
   ISBN = {978-1-4503-3488-4},
   doi = {10.1145/2739482.2768416},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10852}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https