Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SHAFIQUE Muhammad, HAFIZ Rehan, JAVED Muhammad Usama, ABBAS Sarmad, SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk a MRÁZEK Vojtěch. Adaptive and Energy-Efficient Architectures for Machine Learning: Challenges, Opportunities, and Research Roadmap. In: 2017 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2017, s. 627-632. ISBN 978-1-5090-6762-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Adaptive and Energy-Efficient Architectures for Machine Learning: Challenges, Opportunities, and Research Roadmap
Název (cs):Adaptivní a energeticky účinné architektury pro strojové učení: Výzvy, příležitosti a další výzkum
Strany:627-632
Sborník:2017 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI
Konference:IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2017
ISBN:978-1-5090-6762-6
DOI:10.1109/ISVLSI.2017.124
Vydavatel:IEEE Computer Society Press
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconisvlsi17.pdf1,37 MB2017-07-28 22:38:50
^ Zrušit výběr
S vybranými:
Klíčová slova

machine learning, approximate computing, deep learning, neural networks, energy efficiency
Anotace
Gigantické objemy produkovaných dat v éře Big Data, Internet of Things (IoT) / Internet of Everything (IoE) a kyberneticko-fyzikálních systémů (CSP) představují neustále rostoucí nároky na masivní zpracování, uchovávání a přenos dat. Tyto systémy neustále interagují s okolním světem ve scénářích, které jsou často nepredikovatelné, nebezpečné a s omezeními. Proto je kromě dosažení vysoké výkonnosti při daném příkonu nutné zajistit inteligentní chování, učení a robustnost. Moderní poznatky výzkumu umělé inteligence (hloubkové učení a další metody strojového učení) zasáhly různé komunity. Tento článek představuje výzvy a příležitosti v oblasti vytváření energeticky účinných a adaptivních architektur pro strojové učení. Konkrétně se zaměřujeme na nová paradigmata, jako je přibližné počítání, která mohou přispět k dalšímu snížení požadavků na příkon. Nejdříve článek pojednává o metodologii pro návrh energeticky účinných akcelerátorů, zejména pro konvoluční hluboké neuronové sítě. Ukazuje, jak podrobná analýza datové cesty DNN dovoluje zvolit nejvýhodnější aproximované moduly a snížit příkon. Dále se zabývá využitím vícekriteriálních evolučních algoritmů pro realizaci adaptivních systémů strojového učení v hardware. V závěru jsou shrnuty aktuální výzvy v této oblasti a je diskutován plán pro budoucí výstavbu energeticky účinných a adaptivních hardwarových akcelerátorů pro strojového učení.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Muhammad Shafique and Rehan Hafiz and Usama
	Muhammad Javed and Sarmad Abbas and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Vojt{\v{e}}ch
	Mr{\'{a}}zek},
  title = {Adaptive and Energy-Efficient Architectures for
	Machine Learning: Challenges, Opportunities, and
	Research Roadmap},
  pages = {627--632},
  booktitle = {2017 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI},
  year = 2017,
  location = {Los Alamitos, US},
  publisher = {IEEE Computer Society Press},
  ISBN = {978-1-5090-6762-6},
  doi = {10.1109/ISVLSI.2017.124},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11474}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https