Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Calibration of Traffic Simulation Models Using Vehicle Travel Times. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7495, s. 807-816. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://www.springer.com/computer/theoretical+computer+science/book/978-3-642-33349-1
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Calibration of Traffic Simulation Models Using Vehicle Travel Times
Název (cs):Kalibrace dopravního simulačního modelu pomocí dojezdových dob
Strany:807-816
Místo vydání:DE
Rok:2012
URL:http://www.springer.com/computer/theoretical+computer+science/book/978-3-642-33349-1
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7495, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-642-33350-7_84
Soubory: 
+Typ -Jméno Název Vel. Poslední změna
iconTCA2012.pdf275 KB2012-09-24 16:11:57
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
doprava, simulace, model celulárního automatu, kalibrace, dojezdová doba
Anotace
Příspěvek prezentuje efektivní kalibrační metodu mikrosimulačních modelů založených na principu celulárních automatu (CA). Bylo ukázáno, že s použitím genetického algoritmu je možné optimalizovat různé parametry CA modelu. Kvalita výsledného modelu byla ukázaná na predikci dojezdových dob v konkrétním dopravním úseku. Přesnost byla přitom zvýšena o více jak 25% v porovnaní s ručně laděným modelem. Navíc bylo také ukázáno, že je možné tímto způsobem hledat a optimalizovat i parametry, které nejsme schopni odvodit přímo z dat.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Pavol Kor{\v{c}}ek and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina
	and Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Calibration of Traffic Simulation Models Using
	Vehicle Travel Times},
   pages = {807--816},
   journal = {Lecture Notes in Computer Science},
   volume = 2012,
 number = 7495,
   year = 2012,
   ISSN = {0302-9743},
   doi = {10.1007/978-3-642-33350-7_84},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9970}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https