Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

PETRLÍK Jiří a SEKANINA Lukáš. Multiobjective Evolution of Multiple-Constant Multipliers. In: Proceedings of the 18th International Conference on Soft Computing (MENDEL2012). Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2012, s. 64-69. ISBN 978-80-214-4540-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multiobjective Evolution of Multiple-Constant Multipliers
Název (cs):Multikriteriální evoluce násobiček s vícenásobnými konstantními koeficienty
Strany:64-69
Sborník:Proceedings of the 18th International Conference on Soft Computing (MENDEL2012)
Konference:18th International Conference on Soft Computing MENDEL 2012
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2012
ISBN:978-80-214-4540-6
Vydavatel:Fakulta strojního inženýrství VUT
Klíčová slova
multiple constant multiplier, multiobjective optimization, cartesian genetic programming, NSGAII
Anotace
V tomto článku navrhujeme metodu pro multikriteriální evoluční design násobiček s vícenásobnými konstantními koeficienty (MCM). MCM je číslicový obvod, který vynásobí svůj jeden vstup N konstantami. MCM jsou velmi vhodné pro evoluční design, protože je možné snadno ohodnotit kandidátní řešení užitím pouze jednoho testovacího vektoru. Náš přístup používá kartézské genetické programování a non-dominated sorting algoritmus s kontrolovaným elitismem. Navržená metoda je schopna nalézt vhodný kompromis mezi zvolenými kritérii.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Petrl{\'{i}}k and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Multiobjective Evolution of Multiple-Constant
	Multipliers},
   pages = {64--69},
   booktitle = {Proceedings of the 18th International Conference on Soft
	Computing (MENDEL2012)},
   year = 2012,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Mechanical Engineering BUT},
   ISBN = {978-80-214-4540-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10027}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https