Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk, BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. Evolution of efficient real-time non-linear image filters for FPGAs. Soft Computing. 2013, roč. 17, č. 11, s. 2163-2180. ISSN 1432-7643.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolution of efficient real-time non-linear image filters for FPGAs
Název (cs):Evoluce účinných real-time nelineárních obrazových filtrů pro FPGA
Strany:2163-2180
Místo vydání:DE
Rok:2013
Časopis:Soft Computing, roč. 17, č. 11, DE
ISSN:1432-7643
DOI:10.1007/s00500-013-1040-8
Klíčová slova
Non-linear image filter, noise removal, Cartesian genetic programming, evolutionary design, digital circuit
Anotace
Zpracování obrazu je oblastí, ve které byla řada vysoce kvalitních výsledků dosažena pomocí technik soft computingu. Evoluční algoritmy jsou stochastické optimalizační metody, které byly využity jak pro optimalizační, tak i pro návrhové úlohy. Při evolučním návrhu obvodů se používá kartézské genetické programování spolu s evolučními strategiemi. Tímto způsobem lze rovněž navrhovat obrazové filtry. Přepínané filtry jsou pokročilé nelineární filtry, které se snaží detekovat a filtrovat pouze poškozené pixely obrázku a současně nemodifikovat nepoškozené pixely. Tento článek ukazuje způsob návrhu přepínaných filtrů pomocí kartézského  genetického programování. Metoda je ověřena v úlohách návrhu filtrů pro potlačení šumu typu sůl a pepř, obecného výstřelového šumu, dávky impulsů a jejich kombinací. Evolučně navržená řešení byla porovnána s běžně používanými filtry. Bylo prokázáno, že evolučně navržené filtry představují dobrý kompromis mezi kvalitou filtrace a implementační cenou v FPGA.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Michal
	Bidlo and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolution of efficient real-time non-linear image
	filters for FPGAs},
   pages = {2163--2180},
   journal = {Soft Computing},
   volume = 17,
 number = 11,
   year = 2013,
   ISSN = {1432-7643},
   doi = {10.1007/s00500-013-1040-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10104}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https