Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Ubiquity symposium: Evolutionary computation and the processes of life: evolutionary computation in physical world. Ubiquity. 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-7. ISSN 1530-2180.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Ubiquity symposium: Evolutionary computation and the processes of life: evolutionary computation in physical world
Název (cs):Ubiquity symposium: Evoluční počítání a procesy života: evoluční počítání ve fyzickém světě
Strany:1-7
Místo vydání:US
Rok:2013
Časopis:Ubiquity, roč. 2013, č. 2, US
ISSN:1530-2180
DOI:10.1145/2435197.2435199
URL:http://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=2435199 [HTML]
Klíčová slova
evolutionary computation, evolvable hardware, computing theory
Anotace
Evoluční algoritmy jsou populačně založené prohledávací algoritmy. Byly úspěšně použity k řešení mnoha vědeckých i optimalizačních problémů. Jsou však kritizovány zejména kvůli výpočetní náročnosti, nedostatečné škálovatelnosti, vrozené stochastické povaze a chybějícímu teoretickému základu. V tomto článku je popsán scénář, kdy je EA použit pro návrh či optimalizaci přímo v reálném prostředí, v integrovaném obvodu. Článek se zabývá otázkou, co pro fyzický systém znamená být navržen evolučně a jaké druhy výpočtu takové systémy provádějí.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Ubiquity symposium: Evolutionary computation and
	the processes of life: evolutionary computation in
	physical world},
  pages = {1--7},
  journal = {Ubiquity},
  volume = {2013},
  number = {2},
  year = {2013},
  ISSN = {1530-2180},
  doi = {10.1145/2435197.2435199},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10106}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.234.227.202
Přepnout na https