Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš, RŮŽIČKA Richard, VAŠÍČEK Zdeněk, ŠIMEK Václav a HANÁČEK Petr. Implementing a Unique Chip ID on a Reconfigurable Polymorphic Circuit. Information Technology And Control. Kaunas: 2013, roč. 42, č. 1, s. 7-14. ISSN 1392-124X. Dostupné z: http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/925
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Implementing a Unique Chip ID on a Reconfigurable Polymorphic Circuit
Název (cs):Implementace unikátního identifikátoru čipu pomocí polymorfního rekonfigurovatelného obvodu
Strany:7-14
Místo vydání:LT
Rok:2013
URL:http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/925
Časopis:Information Technology And Control, roč. 42, č. 1, Kaunas, LT
ISSN:1392-124X
DOI:10.5755/j01.itc.42.1.925
URL:http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/925 [HTML]
Klíčová slova
Unclonable ID, Polymorphic Gate, Process Variation, Reconfigurable Circuit, Security
Anotace
V několika posledních letech byla na různých platformách implementována funkce jednoznačné a neklonovatelné identifikace čipu. V tomto článku se zabýváme využitím polymorfních hradel coby nového přístupu k implementaci jednoznačné identifikace čipu v systémech, které již nějaká polymorfní hradla obsahují. Navržené řešení využívá skutečnosti, kdy doba přepnutí funkce polymorfních hradel (řízené pomocí Vdd) se vlivem nedokonalosti výrobních procesů navzájem nepatrně liší dokonce i pro skupinu hradel soustředěných na stejném křemíkovém plátku. Pro vygenerování 48-bitových identifikátorů bylo využito částečné rekonfigurace polymorfního obvodu REPOMO32, jehož vývoj proběhl v rámci předchozího výzkumu. Podařilo se dosáhnout stability bitové informace v 94.44% případů, což představuje velmi dobré příblížení se k existujícím metodám.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Richard
	R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and V{\'{a}}clav
	{\v{S}}imek and Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Implementing a Unique Chip ID on a Reconfigurable
	Polymorphic Circuit},
   pages = {7--14},
   journal = {Information Technology And Control},
   volume = 42,
 number = 1,
   year = 2013,
   ISSN = {1392-124X},
   doi = {10.5755/j01.itc.42.1.925},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10180}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https