Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

ŽALOUDEK Luděk a SEKANINA Lukáš. Cellular automata-based systems with fault-tolerance. Natural Computing. Berlin: Springer Verlag, 2012, roč. 11, č. 4, s. 673-685. ISSN 1567-7818.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Cellular automata-based systems with fault-tolerance
Název (cs):Odolnost proti poruchám v systémech založených na celulárních automatech
Strany:673-685
Místo vydání:DE
Rok:2012
Časopis:Natural Computing, roč. 11, č. 4, Berlin, DE
ISSN:1567-7818
DOI:10.1007/s11047-012-9333-x
Klíčová slova
Byl's Loop, Cellular automata, Cellular computing, Fault-tolerance, Game of Life, Majority, Rule 30, Static module redundancy, TMR
Anotace
Celulární počítání je jedním z výpočetních paradigmat, která by mohla překlenout některé problémy stávajících výpočetních systémů. Článek se zabývá odolností proti poruchám u systémů založených na celulárních automatech. Pomocí simulací je zkoumáno řešení využívající statické redundance pro zvýšení spolehlivosti systému. Testovací úlohy ukazují, že je tento přístup použitelný, pokud je množství trvalých defektů nízké. Pro testovací úlohy "majorita" je zkoumán i vliv přechodných poruch.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Lud{\v{e}}k {\v{Z}}aloudek and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
   title = {Cellular automata-based systems with
	fault-tolerance},
   pages = {673--685},
   journal = {Natural Computing},
   volume = 11,
 number = 4,
   year = 2012,
   ISSN = {1567-7818},
   doi = {10.1007/s11047-012-9333-x},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10205}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https