Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Advanced Approach to Calibration of Traffic Microsimulation Using Travel Times. Journal of Cellular Automata. Philadelphia: Old City Publishing, Inc., 2013, roč. 8, č. 6, s. 457-467. ISSN 1557-5969.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Advanced Approach to Calibration of Traffic Microsimulation Using Travel Times
Název (cs):Rozšířená kalibrace dopravních mikrosimulátoru za pomocí dojezdových dob vozidel
Strany:457-467
Kniha:Journal of Cellular Automata
Místo vydání:US
Rok:2013
Časopis:Journal of Cellular Automata, roč. 8, č. 6, Philadelphia, US
ISSN:1557-5969
Vydavatel:Old City Publishing, Inc.
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconJCA_Korcek.pdf236 KB2014-01-03 12:32:51
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
doprava, mikrosimulace, model celulárního automatu, kalibrace, dojezdová doba
Anotace
V tomto článku je představená efektivní kalibrační metoda pro mikrosimulační modely založené na celulárním automatu. Je ukázáno, že využitím genetického algoritmu je možno kalibrovat různé parametry modelu mnohem lépe než dopravní expert. Je také možné najít i takové parametry, které nejsou přímo odvoditelné z reálných dopravních dat. Navíc je možno pro kalibraci použít data, kde ne všechny vzorky jsou vždy přítomné. Kvalita nových modelů je diskutována v úloze predikce dojezdových dob vozidel. Přesnost simulací je zvýšená tři krát v porovnaní s ručně laděným modelem. Průměrná chybovost s ohledem na reálná data je 10,75 %, což je výsledek lepší, než výsledky dostupných kalibrační řešení pro mikrosimulační modely.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Pavol Kor{\v{c}}ek and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina
	and Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Advanced Approach to Calibration of Traffic
	Microsimulation Using Travel Times},
  pages = {457--467},
  booktitle = {Journal of Cellular Automata},
  journal = {Journal of Cellular Automata},
  volume = 8,
 number = 6,
  year = 2013,
  publisher = {Old City Publishing, Inc.},
  ISSN = {1557-5969},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10241}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https