Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

MINAŘÍK Miloš a SEKANINA Lukáš. Exploring the Search Space of Hardware / Software Embedded Systems by Means of GP. In: Genetic Programming, 17th European Conference, EuroGP 2014. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 112-123. ISBN 978-3-662-44302-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Exploring the Search Space of Hardware / Software Embedded Systems by Means of GP
Název (cs):Prozkoumávání prostoru hardware / software vestavěných systémů pomocí GP
Strany:112-123
Sborník:Genetic Programming, 17th European Conference, EuroGP 2014
Konference:17th European Conference on Genetic Programming
Řada knih:LNCS 8599
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2014
ISBN:978-3-662-44302-6
DOI:10.1007/978-3-662-44303-3_10
Vydavatel:Springer Verlag
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconeurogp14mi.pdf431 KB2015-04-14 13:01:05
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
digital logic, embedded system, HW/SW co-design, genetic programming
Anotace
Článek představuje novou platformu pro návrh jednoduchých aplikačně-specifických vestavěných systémů založených na datové cestě řízené mikroprogramem. Lineární genetické programování je rozšířeno s cílem evolučně navrhovat program pro kontrolér společně s vhodnou obvodovou architekturou. Je experimentálně ukázáno, že platforma umožňuje automatizovaně navrhnout obecná řešení i vysoce optimalizovaná řešení pro zvolené testovací úlohy, jakými jsou výpočet maximum, parity a iterační dělení.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Milo{\v{s}} Mina{\v{r}}{\'{i}}k and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Exploring the Search Space of Hardware / Software
	Embedded Systems by Means of GP},
  pages = {112--123},
  booktitle = {Genetic Programming, 17th European Conference, EuroGP 2014},
  series = {LNCS 8599},
  year = 2014,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-662-44302-6},
  doi = {10.1007/978-3-662-44303-3_10},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10481}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https