Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš, PTÁK Ondřej a VAŠÍČEK Zdeněk. Cartesian Genetic Programming as Local Optimizer of Logic Networks. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Beijing: IEEE Computational Intelligence Society, 2014, s. 2901-2908. ISBN 978-1-4799-1488-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Cartesian Genetic Programming as Local Optimizer of Logic Networks
Název (cs):Kartézské genetické programování v lokální optimalizaci logických sítí
Strany:2901-2908
Sborník:2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation
Konference:IEEE Congress on Evolutionary Computation 2014
Místo vydání:Beijing, CN
Rok:2014
ISBN:978-1-4799-1488-3
DOI:10.1109/CEC.2014.6900326
Vydavatel:IEEE Computational Intelligence Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconlocalres_final.pdf828 KB2014-07-16 12:41:46
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
logic network, cartesian genetic programming, optimization, digital circuit
Anotace
Logická syntéza a optimalizace pracuje buď globálně na úrovni celé logické sítě, nebo lokálně na předvybraných podsítích. Evoluční metody pracující globálně byly již dříve použity k optimalizaci logických sítí. V tomto článku je využito  kartézské genetické programování (CGP) pro optimalizaci podobvodů v komplexních kombinačních obvodech. Nejdříve je extrahován podobvod, který je následně optimalizován pomocí CGP. Výsledek optimalizace nahradí tento vybraný podobvod v původním obvodu. Tato procedura je opakována pro náhodně vybrané podobvody, dokud není splněna ukončovací podmínka. V článku je porovnána účinnost lokální a globání evoluční metody pro optimalizaci logických sítí. Výsledky jsou dále porovnány s konvenční metodou ABC.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Ond{\v{r}}ej
	Pt{\'{a}}k and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Cartesian Genetic Programming as Local Optimizer
	of Logic Networks},
  pages = {2901--2908},
  booktitle = {2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation},
  year = 2014,
  location = {Beijing, CN},
  publisher = {IEEE Computational Intelligence Society},
  ISBN = {978-1-4799-1488-3},
  doi = {10.1109/CEC.2014.6900326},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10504}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https