Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš a VAŠÍČEK Zdeněk. On Evolutionary Approximation of Logic Circuits. Computing with New Resources. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 367-378. ISBN 978-3-319-13349-2. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84916919124&origin=resultslist
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Evolutionary Approximation of Logic Circuits
Název (cs):K evoluční aproximaci logických obvodů
Strany:367-378
Kniha:Computing with New Resources
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2014
URL:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84916919124&origin=resultslist
ISBN:978-3-319-13349-2
DOI:10.1007/978-3-319-13350-8_27
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
evolutionary algorithm, approximate circuit, logic circuit, multiobjective optimization
Anotace
Koncept aproximace je intenzivně studován, rozvíjen a aplikován nejen v informatice, ale i v matematice a inženýrských disciplínách. Nikdy nekončící požadavek na redukci příkonu vedl k zavedení aproximací i do oblastí, ve kterých jsou tradičně akceptovatelná pouze bezchybně pracující řešení. Přibližné (aproximační) elektronické obvody jsou navrhovány s cílem dosáhnout úspory v ploše na čipu, příkonu nebo latenci. Přibližně počítající stroje využívají princip aproximace na všech systémových úrovních. V této kapitole je představena oblast přibližného počítání. Dále je ukázáno, jak mohou být evoluční algoritmy využity pro aproximaci logických obvodů.
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {On Evolutionary Approximation of Logic Circuits},
  pages = {367--378},
  booktitle = {Computing with New Resources},
  year = 2014,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-319-13349-2},
  doi = {10.1007/978-3-319-13350-8_27},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10635}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https