Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. How to Evolve Complex Combinational Circuits From Scratch?. In: 2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 133-140. ISBN 978-1-4799-4480-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:How to Evolve Complex Combinational Circuits From Scratch?
Název (cs):Jak evolučně navrhovat složité kombinační obvody?
Strany:133-140
Sborník:2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems Proceedings
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
Místo vydání:Piscataway, US
Rok:2014
ISBN:978-1-4799-4480-4
DOI:10.1109/ICES.2014.7008732
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconices14_cgpbdd.pdf365 KB2015-04-22 08:10:55
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
evolutionary design, digital circuit, binary decision diagram
Anotace
Evoluční návrh obvodů - jako návrhová metoda - je často kritizován, protože nedovoluje syntetizovat a optimalizovat složité obvody. Článek představuje metodu, která umožňuje evolučně navrhovat složitější obvody než bylo doposud možné a současně nepředpokládá existenci počátečního řešení problému. Navržená metoda reprezentuje specifikaci a každé kandidátní řešení ve formě binárního rozhodovacího diagramu (BDD). Experimety provedené na obvodech ze sady LGSynth91 ukázaly, že oproti standardní verzi kartézského genetického programování dovoluje navržená metod snížit výpočetní náročnost, zvýšit úspěšnost a složitost vytvořitelných obvodů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {How to Evolve Complex Combinational Circuits From
	Scratch?},
  pages = {133--140},
  booktitle = {2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems
	Proceedings},
  year = 2014,
  location = {Piscataway, US},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-4799-4480-4},
  doi = {10.1109/ICES.2014.7008732},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10673}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https