Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Circuit Approximation Using Single- and Multi-Objective Cartesian GP. In: Genetic Programming. Berlin: Springer International Publishing, 2015, s. 217-229. ISBN 978-3-319-16500-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Circuit Approximation Using Single- and Multi-Objective Cartesian GP
Název (cs):Aproximace obvodů pomocí jedno a vícekriteriálního kartézského genetického programování
Strany:217-229
Sborník:Genetic Programming
Konference:18th European Conference on Genetic Programming
Řada knih:LNCS 9025
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2015
ISBN:978-3-319-16500-4
DOI:10.1007/978-3-319-16501-1_18
Vydavatel:Springer International Publishing
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconeurogp15approx.pdf705 KB2015-04-14 12:56:01
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
approximate circuit, Cartesian genetic programming, design method, multiobjective optimization
Anotace
V tomto článku je problém aproximace obvodu formulován jako vícekriteriální optimalizační problém, ve kterém jsou přesnost (chyba) výpočtu a příkon považovány za konfliktní optimalizační kritéria. Jednokriteriální a vícekriteriální varianta kartézského genetického programování jsou porovnány v úloze aproximace paralelní sčítačky a násobičky. Kvalita optimalizace je analyzována dle různých kritérií. Jedním ze závěrů je, že vícekriteriální přístup vede k lepším výsledkům, pokud je doba optimalizace krátká. Pokud je k dispozici více času, je výhodnější použít jednokriteriální přístup.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Circuit Approximation Using Single- and
	Multi-Objective Cartesian GP},
  pages = {217--229},
  booktitle = {Genetic Programming},
  series = {LNCS 9025},
  year = 2015,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-16500-4},
  doi = {10.1007/978-3-319-16501-1_18},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10763}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https