Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

DRAHOŠOVÁ Michaela, HULVA Jiří a SEKANINA Lukáš. Indirectly Encoded Fitness Predictors Coevolved with Cartesian Programs. In: Genetic Programming. Berlin: Springer International Publishing, 2015, s. 113-125. ISBN 978-3-319-16500-4. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16501-1_10
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Indirectly Encoded Fitness Predictors Coevolved with Cartesian Programs
Název (cs):Koevoluce nepřímo kódovaných prediktorů fitness a kartézských programů
Strany:113-125
Sborník:Genetic Programming
Konference:18th European Conference on Genetic Programming
Řada knih:LNCS 9025
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2015
URL:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16501-1_10
ISBN:978-3-319-16500-4
DOI:10.1007/978-3-319-16501-1_10
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
coevolution, cartesian genetic programming, fitness prediction, symbolic regression
Anotace
Koevoluce kartézských programů a prediktorů fitness slouží ke snížení výpočetní náročnosti evolučního návrhu prováděného pomocí kartézského genetického programování. V tomto článku je představen nový typ nepřímo kódovaných prediktorů fitness, vyvíjených na principu kartézského genetického programování. Nový přístup umožňuje automatizovaně adaptovat počet trénovacích vektorů, které slouží pro vyhodnocení fitness kandidátních řešení, na řešenou úlohu souběžně s řešením problému. Schopnost nových prediktorů adaptovat se na řešenou úlohu je ukázána na pěti úlohách symbolické regrese.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michaela Draho{\v{s}}ov{\'{a}} and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Hulva and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
  title = {Indirectly Encoded Fitness Predictors Coevolved
	with Cartesian Programs},
  pages = {113--125},
  booktitle = {Genetic Programming},
  series = {LNCS 9025},
  year = 2015,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-16500-4},
  doi = {10.1007/978-3-319-16501-1_10},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10775}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https