Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evolutionary approximation of complex digital circuits. In: Proceedings of the Companion Publication of the 2015 on Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2015, s. 1505-1506. ISBN 978-1-4503-3488-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary approximation of complex digital circuits
Název (cs):Evoluční aproximace složitých číslicových obvodů
Strany:1505-1506
Sborník:Proceedings of the Companion Publication of the 2015 on Genetic and Evolutionary Computation Conference
Konference:Genetic and Evolutionary Computations Conference 2015
Místo vydání:New York, US
Rok:2015
ISBN:978-1-4503-3488-4
DOI:10.1145/2739482.2764657
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
digital circuit, approximate computing, binary decision diagram, evolutionary design 
Anotace
Aproximace obvodů se v poslední době stala používanou metodou pro realizaci energeticky úsporných elektronických systémů. Otevřenou otázkou je, jak efektivně získat aproximační obvody, které budou vykazovat vhodný kompromis mezi klíčovými parametry - chybou, příkonem, plochou a zpožděním. Evoluční přístup byl doposud obtížně použitelné pro aproximaci složitějších kombinačních obvodů, zejména kvůli časově náročné evaluaci kandidátních aproximací. V článku je představena metoda využívající binární rozhodovací diagramy (BDD) pro určení míry shody mezi kandidátní aproximací obvodu a jeho plně funkční verzí. Metoda umožňuje aproximovat obvody s desítkami vstupů a stovkami hradel.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Evolutionary approximation of complex digital
	circuits},
  pages = {1505--1506},
  booktitle = {Proceedings of the Companion Publication of the 2015 on
	Genetic and Evolutionary Computation Conference},
  year = 2015,
  location = {New York, US},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-3488-4},
  doi = {10.1145/2739482.2764657},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10808}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https