Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Design of Complex Approximate Combinational Circuits. Genetic Programming and Evolvable Machines. Berlin: Springer Verlag, 2016, roč. 17, č. 2, s. 169-192. ISSN 1389-2576. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/s10710-015-9257-1
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Design of Complex Approximate Combinational Circuits
Název (cs):Evoluční návrh složitých aproximovaných kombinačních obvodů
Strany:169-192
Místo vydání:DE
Rok:2016
URL:http://dx.doi.org/10.1007/s10710-015-9257-1
Časopis:Genetic Programming and Evolvable Machines, roč. 17, č. 2, Berlin, DE
ISSN:1389-2576
DOI:10.1007/s10710-015-9257-1
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icongenp16.pdf954 KB2016-08-28 22:57:40
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Approximate circuit, Cartesian genetic programming, Binary decision diagram, Fitness function
Anotace
Funkční aproximace je jednou z metod umožňujících návrháři aproximovat obvody na úrovni logické funkce. Článek popisuje metodu založenou na kartézském genetickém programování, která používá binární rozhodovací diagramy pro výpočet chyby kandidátních obvodů. Výsledné aproximace jsou prezentovány pro 16 obvodů (s 27 až 50 vstupy), které jsou příliš složité pro aproximaci stávajícími metodami evolučního návrhu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolutionary Design of Complex Approximate
	Combinational Circuits},
   pages = {169--192},
   journal = {Genetic Programming and Evolvable Machines},
   volume = 17,
 number = 2,
   year = 2016,
   ISSN = {1389-2576},
   doi = {10.1007/s10710-015-9257-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10916}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https