Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

DVOŘÁČEK Petr a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Approximation of Edge Detection Circuits. In: 19th European Conference on Genetic programming. Berlin: Springer International Publishing, 2016, s. 19-34. ISBN 978-3-319-30667-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Approximation of Edge Detection Circuits
Název (cs):Evoluční aproximace obvodů detekujících hrany
Strany:19-34
Sborník:19th European Conference on Genetic programming
Konference:19th European Conference on Genetic Programming
Řada knih:LNCS 9594
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2016
ISBN:978-3-319-30667-4
DOI:10.1007/978-3-319-30668-1_2
Vydavatel:Springer International Publishing
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icondvor-sek-eurogp16.pdf1,16 MB2016-03-30 14:55:25
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Edge detection circuits, Cartesian genetic programming, Evolutionary computation
Anotace
Přibližné počítání využívá faktu, že mnohé aplikace jsou částečně imunní vůči chybám. Některé jejich poruchy tak mohou být akceptovány za cenu, že je snížen příkon nebo navýšena pracovní frekvence příslušných obvodů. V článku je popsána nová metoda založená na evolučních algoritmech, která umožňuje aproximovat obvody detekující hrany v obrazech. Namísto aproximace celého obvodu jsou pomocí kartézského genetického programování  aproximovány vybrané komponenty (sčítačky) obvodu, který realizuje detekci hran. Článek představuje a analyzuje evolučně navržené sčítačky a detektory hran, které vykazující různé kompromisy mezi implementační cenou a chybou.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Petr Dvo{\v{r}}{\'{a}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Evolutionary Approximation of Edge Detection
	Circuits},
  pages = {19--34},
  booktitle = {19th European Conference on Genetic programming},
  series = {LNCS 9594},
  year = 2016,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-30667-4},
  doi = {10.1007/978-3-319-30668-1_2},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10998}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https