Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

DOBAI Roland, KOŘENEK Jan a SEKANINA Lukáš. Adaptive Development of Hash Functions in FPGA-Based Network Routers. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Athens: IEEE Computational Intelligence Society, 2016, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-4240-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7850171/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Adaptive Development of Hash Functions in FPGA-Based Network Routers
Název (cs):Adaptivní vývoj hašovacích funkcí v síťových směrovačích na bázi FPGA
Strany:1-8
Sborník:2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2016
Místo vydání:Athens, GR
Rok:2016
URL:http://ieeexplore.ieee.org/document/7850171/
ISBN:978-1-5090-4240-1
DOI:10.1109/SSCI.2016.7850171
Vydavatel:IEEE Computational Intelligence Society
Klíčová slova
Evolution, hash function, Cuckoo hash, feedback shift register, IP, FPGA, Zynq
Anotace

Hardwarově akcelerované síťové technologie jsou nezbytné pro implementace zpracování paketů ve vysokorychlostních počítačových sítích. Proto je vhodné akcelerovat i síťové směrovače, a to např.  pomocí programovatelných hradlových polí. Jednou z časově-kritických úloh v směrovačích je klasifikace paketů. Tato úloha vyžaduje rychlé vyhledání v tabulkách. Rychlé hašování je nutné pro včasné zpracování paketů. V článku je navržen způsob adaptivního vývoje hašovacích funkcí. Hašovací funkce jsou založeny na nelineárním zpětnovazebním posuvném registru a jsou konfigurovány pomocí evolučního algoritmu. Hašovací funkce jsou vyvinuté v síťovém směrovači na bázi FPGA a přizpůsobené pro daný obsah tabulek. Experimenty v oblasti hašování IP adres demonstrují, že evolučně vyvinuté jednoduché hašovací funkce dosahují rychlejší hašování, lepší využití pamětí a méně plochy na čipu v porovnaní s konvenčními hašovacími funkcemi. Nejlepší konvenční hašovací funkce byla schopna uložit o několik stovek IP adres méně v tabulce s kapacitou 8k záznamů, hašování bylo o 42% pomalejší, a implementace si vyžádala 15-krát větší plochu na čipu oproti evolučně navrženému řešení.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Roland Dobai and Jan Ko{\v{r}}enek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Adaptive Development of Hash Functions in
	FPGA-Based Network Routers},
  pages = {1--8},
  booktitle = {2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence},
  year = 2016,
  location = {Athens, GR},
  publisher = {IEEE Computational Intelligence Society},
  ISBN = {978-1-5090-4240-1},
  doi = {10.1109/SSCI.2016.7850171},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11216}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https