Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAVERKA Filip, HRBÁČEK Radek a SEKANINA Lukáš. Evolving Component Library for Approximate High Level Synthesis. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Athens: IEEE Computational Intelligence Society, 2016, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-4240-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolving Component Library for Approximate High Level Synthesis
Název (cs):Evoluční návrh knihovny komponent pro vysokoúrovňovou syntézu
Strany:1-8
Sborník:2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2016
Místo vydání:Athens, GR
Rok:2016
ISBN:978-1-5090-4240-1
DOI:10.1109/SSCI.2016.7850168
Vydavatel:IEEE Computational Intelligence Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpaper.pdf462 KB2016-12-12 21:57:05
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
approximate computing, cartesian genetic programming, evolutionary algorithms, multi-objective optimization, high level synthesis
Anotace
Článek se zabývá využitím přibližně počítajících komponent ve vysokoúrovňové syntéze (HLS) číslicových obvodů. Tyto komponenty jsou navrženy pomocí multikriteriálního evolučního algoritmu založeném na kartézském genetickém programování (CGP) a NSGA-II. Knihovna komponent zahrnuje stovky implementací 8-bitových sčítaček a násobiček lišících se chybou, zpožděním a latencí. Na úrovni HLS je použit opět multikriteriální evoluční algoritmus, který přiřazuje vhodné komponenty z knihovny pro jednotlivé uzly data-flow grafu reprezentujícího složitý obvod. V článku jsou dále porovnány dvě metody určené k výběru podmnožiny komponent, k vyhodnocení byly použity dva různé testovací obvody - redukce (suma) a DCT.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Filip Vaverka and Radek Hrb{\'{a}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Evolving Component Library for Approximate High
	Level Synthesis},
  pages = {1--8},
  booktitle = {2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence},
  year = 2016,
  location = {Athens, GR},
  publisher = {IEEE Computational Intelligence Society},
  ISBN = {978-1-5090-4240-1},
  doi = {10.1109/SSCI.2016.7850168},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11231}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https