Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk, MRÁZEK Vojtěch a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Functional Approximation of Circuits Implemented into FPGAs. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-4240-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Functional Approximation of Circuits Implemented into FPGAs
Název (cs):Funkční aproximace obvodů pro FPGA založená na evolučním algoritmu
Strany:1-8
Sborník:2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2016
Místo vydání:Athens, GR
Rok:2016
ISBN:978-1-5090-4240-1
DOI:10.1109/SSCI.2016.7850173
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconices.pdf739 KB2016-12-13 10:25:16
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
functional approximation
evolutionary algorithm
equivalence
FPGA synthesis
Anotace
V řadě aplikacích je možné akceptovat malou odchylku na výstupu, pokud dosáhneme významného vylepšení plochy, výkonu nebo energetické účinnosti. Tento přístup je výhodný také pro aplikace pro obvody FPGA. Tento článek popisuje automatickou metodu, která aproximuje obvodové prvky, které jsou vícekrát implementovány v FPGA akcelerátoru. Tato aproximace vychází z plně funkčního obvodu popsaného na úrovni hradel, který je aproximován s využitím Kartézského genetického programování (CGP) respektující omezení a chybovou metriku zadané uživatelem. Poté jsou navržené obvody implementovány v FPGA s využitím standardních syntézních nástrojů. Bylo využito pěti různých nástrojů, které syntetizují obvody vytvořené pomocí CGP an úrovni hradel do úrovně lookup tabulek FPGA. Navržená metoda byla ověřena na úloze aproximace 8-bitové sčítačky, 8-bitové násobičky a 9- a 25-ti vstupých mediánů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
  title = {Evolutionary Functional Approximation of Circuits
	Implemented into FPGAs},
  pages = {1--8},
  booktitle = {2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence},
  year = 2016,
  location = {Athens, GR},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-5090-4240-1},
  doi = {10.1109/SSCI.2016.7850173},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11243}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.48.224
Přepnout na https