Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

DOBAI Roland, KOŘENEK Jan a SEKANINA Lukáš. Evolutionary design of hash function pairs for network filters. Applied Soft Computing. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 56, č. 7, s. 173-181. ISSN 1568-4946. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2017.03.009
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary design of hash function pairs for network filters
Název (cs):Evoluční návrh párů hašovacích funkcí pro síťové filtry
Strany:173-181
Místo vydání:NL
Rok:2017
URL:http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2017.03.009
Časopis:Applied Soft Computing, roč. 56, č. 7, Amsterdam, NL
ISSN:1568-4946
DOI:10.1016/j.asoc.2017.03.009
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconasoc.pdf1,01 MB2017-03-28 07:16:41
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
evolution, hash function, network filter, field-programmable gate
array, cuckoo
Anotace
Filtrování síťového provozu je důležitou oblastí v rámci vysokorychlostních počítačových sítí, zejména proto, že je obvykle definováno velké množství filtrovacích pravidel a dostupný čas pro jejich vyhledání a aplikaci je velmi krátký. Standardním řešením je akcelerace filtrování v hradlovém poli (FPGA), kde je rychlé nalezení příslušného filtrovacího pravidla zajištěno pomocí hašovací tabulky. Je žádoucí efektivně zaplnit tyto tabulky, s cílem redukovat offline činnost filtru, která způsobuje prodlevu kvůli nutnosti přepočítat obsahy tabulek. V článku je navržena rekonfigurovatelná paralelní hašovací funkce, která je hledána pomocí evolučního algoritmu pro potřeby filtrování IP adres. Experimentálně bylo ověřeno, že navržený přístup umožňuje rychlé hašování a dosahuje vyšší zaplněnost hašovacích tabulek než konvenční řešení. 
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Roland Dobai and Jan Ko{\v{r}}enek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolutionary design of hash function pairs for
	network filters},
   pages = {173--181},
   journal = {Applied Soft Computing},
   volume = 56,
 number = 7,
   year = 2017,
   ISSN = {1568-4946},
   doi = {10.1016/j.asoc.2017.03.009},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11244}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https