Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš, HU Ting, LOURENÇO Nuno, RICHTER Hendrik a GARCÍA-SÁNCHEZ Pablo, ed. Genetic Programming 22nd European Conference. Cham: Springer International Publishing, 2019. ISBN 978-3-030-16669-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Genetic Programming 22nd European Conference
Název (cs):22. evropská konference o genetickém programování
Strany:294
Konference:22nd European Conference on Genetic Programming
Řada knih:LNCS 11451
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2019
ISBN:978-3-030-16669-4
DOI:10.1007/978-3-030-16670-0
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
evolutionary computation, genetic programming, applications
Anotace
Tato kniha je recenzovaným sborníkem 22. evropské konference o genetickém programování, která se konala v německém Lipsku v dubnu 2019, společně s dalšími konferencemi souhrnně nazývanými Evo* 2019.
BibTeX:
@PROCEEDINGS{
  editor = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Ting Hu and Nuno
	Louren{\c{c}}o and Hendrik Richter and Pablo
	Garc{\'{i}}a-S{\'{a}}nchez},
  title = {Genetic Programming 22nd European Conference},
  pages = 294,
  series = {LNCS 11451},
  year = 2019,
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-030-16669-4},
  doi = {10.1007/978-3-030-16670-0},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11972}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.48.224
Přepnout na https