Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

RŮŽIČKA Richard a SEKANINA Lukáš. The Role of Simulation During Design of Evolvable Systems. In: Proc. of 22-nd International Colloquium Advanced Simulation of Systems 2000. Ostrava: MARQ, 2000, s. 85-90. ISBN 80-85988-51-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The Role of Simulation During Design of Evolvable Systems
Název (cs):Role simulace při návrhu evolucí se vyvíjejících systémů
Strany:85-90
Sborník:Proc. of 22-nd International Colloquium Advanced Simulation of Systems 2000
Místo vydání:Ostrava, CZ
Rok:2000
ISBN:80-85988-51-8
Vydavatel:MARQ
Klíčová slova
evolvable hardware, simulation, reconfigurable device
Anotace
Simulovaná evoluce a rekonfigurovatelný hardware jsou hlavními rysy aplikací založených na evolucí se vyvíjejích obvodech. Rozhodnutí, jestli vyvíjející se obvody jsou nejlepší alternativou řešení dané aplikace je nejdůležitějším momentem návrhu. Modelování a simulace pomáhají učinit kvalifikovaně takové rozhodnutí. V první fázi, simulace je využita k nalezení optimálních genetických operátorů, optimálního kódování zapojení obvodu a optimální struktury obvodu. Pro modelování vyvíjejícího se obvodu v druhé fázi návrhu je vhodný jazyk VHDL. V této fázi se vybírá vhodná cílová architektura. Popsané dvě fáze se neliší pouze ve svých cílech, ale hlavně v použité úrovni abstrakce a použitých prostředcích. Tetno článek prezentuje simulace jako klíčový bod v procesu návrhu rychlého rekonfigurovatelného čipu pro predikci pixelů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {The Role of Simulation During Design of Evolvable
	Systems},
   pages = {85--90},
   booktitle = {Proc. of 22-nd International Colloquium Advanced Simulation
	of Systems 2000},
   year = 2000,
   location = {Ostrava, CZ},
   ISBN = {80-85988-51-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6383}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https