Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Model vyvíjejících se obvodů. Sborník prací studentů a doktorandů, roč. IV, FEI VUT Brno. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 1998, s. 61-62. ISBN 80-214-1141-4.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Model vyvíjejících se obvodů
Název (en):Model of Evolvable Hardware
Strany:61-62
Kniha:Sborník prací studentů a doktorandů, roč. IV, FEI VUT Brno
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:1998
ISBN:80-214-1141-4
Vydavatel:Akademické nakladatelství CERM sro.
BibTeX:
@INBOOK{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Model vyv{\'{i}}jej{\'{i}}c{\'{i}}ch se obvod{\r{u}}},
   pages = {61--62},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k prac{\'{i}} student{\r{u}} a doktorand{\r{u}},
	ro{\v{c}}. IV, FEI VUT Brno},
   year = {1998},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Akademick{\'{e}} nakladatelstv{\'{i}} CERM},
   ISBN = {80-214-1141-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6388}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.49.216
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]