Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš a DVOŘÁK Václav. A Totally Distributed Genetic Algorithm: From a Cellular System to the Mesh of Processors. In: Modelling and Simulation 2001. Prague: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2001, s. 539-543. ISBN 1-56555-225-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Totally Distributed Genetic Algorithm: From a Cellular System to the Mesh of Processors
Název (cs):Totálně distribuovaný genetický algoritmus: Od celulárního systému k mřížce procesorů
Strany:539-543
Sborník:Modelling and Simulation 2001
Konference:European Simulation Multiconference
Místo vydání:Prague, CZ
Rok:2001
ISBN:1-56555-225-3
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky ČVUT
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/esm01/esm2001.pdf [PDF]
Klíčová slova
Cellular system, digital circuits, parallel genetic algorithm, mesh of processors, performance estimation.
Anotace
Článek se zabývá vlastnostmi totálně distribuovaného genetického algoritmu RGA, který byl původně navržen pro celulární systém PIG. Pomocí simulačního nástroje Transim jsou zkoumány účinnost, zrychlení, komunikační zpoždění a další parametry algoritmu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and V{\'{a}}clav
	Dvo{\v{r}}{\'{a}}k},
   title = {A Totally Distributed Genetic Algorithm: From a
	Cellular System to the Mesh of Processors},
   pages = {539--543},
   booktitle = {Modelling and Simulation 2001},
   year = 2001,
   location = {Prague, CZ},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical
	University},
   ISBN = {1-56555-225-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6398}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.48.224
Přepnout na https