Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

KOTÁSEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard a SEKANINA Lukáš, ed. Sborník pracovního semináře "Počítačové architektury a diagnostika" pro studenty doktorského studia. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2003. ISBN 80-214-2471-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Sborník pracovního semináře "Počítačové architektury a diagnostika" pro studenty doktorského studia
Název (en):Proceedings of Computer Architectures & Diagnostics workshop for PhD Students
Strany:84
Konference:Pracovní seminář Počítačové architektury & diagnostika 2003 pro studenty doktorského studia
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2003
ISBN:80-214-2471-0
Vydavatel:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Klíčová slova
Počítačové arcitektury, diagnostika.
Anotace
Sborník semináře s neformálním prostředím, na němž budou doktorandi informovat o výsledcích své výzkumné práce formou článku. Jejich výzkumná činnost, výsledky a zaměření doktorské práce budou v tvořivém prostředí semináře diskutovány fórem školitelů a doktorandů podobně odborně zaměřených. Každý doktorand by si měl ze semináře odnášet podněty pro svou další činnost a její směřování tak, aby svoji práci úspěšně dokončil a bez problémů obhájil.
BibTeX:
@PROCEEDINGS{
   editor = {Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek and Richard
	R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
   title = {Sborn{\'{i}}k pracovn{\'{i}}ho
	semin{\'{a}}{\v{r}}e
	"Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	architektury a diagnostika" pro studenty
	doktorsk{\'{e}}ho studia},
   pages = 84,
   year = 2003,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Computer Systems FIT BUT},
   ISBN = {80-214-2471-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7290}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https