Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Evolving Constructors for Infinitely Growing Sorting Networks and Medians. Lecture Notes in Computer Science. 2004, roč. 2004, č. 2932, s. 314-323. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolving Constructors for Infinitely Growing Sorting Networks and Medians
Název (cs):Evoluce konstruktorů pro nekonečně rostoucí řadicí a mediánové sítě
Strany:314-323
Kniha:SOFSEM: Theory and Practice of Computer Science
Místo vydání:DE
Rok:2004
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2004, č. 2932, DE
ISSN:0302-9743
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/sofsem04/sofsem04.pdf [PDF]
Klíčová slova
evolutionary design, development, sorting network, median
Anotace
Je prezentována metoda, která umožňuje evoluční návrh libovolně velkých objektů. Nejdříve musí být připraveno řešení malé instance problému (kterou nazýváme embryo). Potom se použije evolucí navržený program tak, že z řešení menšího problému se vygeneruje řešení většího problému atd. rekurzivně. Jako příklad jsou uvedeny konstruktory (programy) pro návrh řadicích a mediánových sítí.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolving Constructors for Infinitely Growing
	Sorting Networks and Medians},
   pages = {314--323},
   booktitle = {SOFSEM: Theory and Practice of Computer Science},
   journal = {Lecture Notes in Computer Science},
   volume = 2004,
 number = 2932,
   year = 2004,
   ISSN = {0302-9743},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7368}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https