Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evoluční návrh kombinačních obvodů. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz. Brno: 2004, roč. 2004, č. 43, s. 1-6. ISSN 1213-1539.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Evoluční návrh kombinačních obvodů
Název (en):Evolutionary design of combinational circuits
Strany:1-6
Místo vydání:CZ
Rok:2004
Časopis:Elektrorevue - www.elektrorevue.cz, roč. 2004, č. 43, Brno, CZ
ISSN:1213-1539
URL:http://www.elektrorevue.cz/clanky/04043/ [HTML]
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/elektrorevue/cl2004.pdf [PDF]
Klíčová slova
kombinační obvod, vyvíjející se obvody, kartézské genetické programování
Anotace
Tento článek popisuje metodu evolučního návrhu, která je vhodná pro automatický návrh malých kombinačních obvodů. Tato metoda využívá kartézské genetické programovaní. Pomocí vytvořeného návrhového nástroje se podařilo úspěšně navrhnout řadu číslicových obvodů, např. násobičku 3x4 bitů, řadicí síť, obvod počítající medián apod.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolu{\v{c}}n{\'{i}} n{\'{a}}vrh
	kombina{\v{c}}n{\'{i}}ch obvod{\r{u}}},
   pages = {1--6},
   journal = {Elektrorevue - www.elektrorevue.cz},
   volume = 2004,
 number = 43,
   year = 2004,
   ISSN = {1213-1539},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7539}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https