Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

RŮŽIČKA Richard a SEKANINA Lukáš. A Platform for Demonstration of Analogue and Digital Circuits Evolution. In: Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference Electronic Computers nad Informatics 2004. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2004, s. 158-163. ISBN 80-8073-150-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Platform for Demonstration of Analogue and Digital Circuits Evolution
Název (cs):Platforma pro demonstraci evoluce analogových a číslicových obvodů
Strany:158-163
Sborník:Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference Electronic Computers nad Informatics 2004
Konference:6TH International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2004
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2004
ISBN:80-8073-150-0
Vydavatel:Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
Evolvable Hardware, Evolvable Motherboard, Evolutionary Design
Anotace
Článek popisuje platformu, která umožňuje evoluci analogových nebo číslicových elektronických obvodů. Základní deska umožňuje evolucí vyvíjet obvody složené z různých elektronických součástek či elektronicky konfigurovatelných komponent. Základní deska může být využita jak pro potřeby evolučního návrhu tak i jako samostatné vyvíjející se zařízení s vestavěným evolučním algoritmem a vlastnostmi vhodnými pro obvody odolné poruchám. Hlavními znaky našeho řešení jsou vysoká flexibilita a škálovatelnost
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {A Platform for Demonstration of Analogue and
	Digital Circuits Evolution},
   pages = {158--163},
   booktitle = {Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference
	Electronic Computers nad Informatics 2004},
   year = 2004,
   location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
   publisher = {The University of Technology Ko{\v{s}}ice},
   ISBN = {80-8073-150-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7577}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https