Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš. Evoluční design poráží řešení vytvořená kreativním návrhářem. Vesmír. 2005, roč. 84, č. 1, s. 44-46. ISSN 0042-4544.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Evoluční design poráží řešení vytvořená kreativním návrhářem
Název (en):Evolutionary Design Beats the Solutions Produced by Creative Designers
Strany:44-46
Místo vydání:CZ
Rok:2005
Časopis:Vesmír, roč. 84, č. 1, CZ
ISSN:0042-4544
URL:http://www.vesmir.cz [HTML]
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/vesmir/vesmir05.pdf [PDF]
Klíčová slova
evoluční návrh, kreativita, evoluční algoritmus
Anotace
Článek přibližuje populární formou problematiku evolučního designu. Dále informuje o soutěži HUMAN-COMPETITIVE AWARDS IN GENETIC AND EVOLUTIONARY COMPUTATION, která se konala v rámci the 2004 Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2004) v Seattle, USA.
Abstrakt
 
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolu{\v{c}}n{\'{i}} design
	por{\'{a}}{\v{z}}{\'{i}} {\v{r}}e{\v{s}}en{\'{i}}
	vytvo{\v{r}}en{\'{a}} kreativn{\'{i}}m
	n{\'{a}}vrh{\'{a}}{\v{r}}em},
   pages = {44--46},
   journal = {Vesm{\'{i}}r},
   volume = 84,
 number = 1,
   year = 2005,
   ISSN = {0042-4544},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7662}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https