Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš a BIDLO Michal. Evolutionary Design of Arbitrarily Large Sorting Networks Using Development. Genetic Programming and Evolvable Machines. Berlin: Springer Verlag, 2005, roč. 6, č. 3, s. 319-347. ISSN 1389-2576.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Design of Arbitrarily Large Sorting Networks Using Development
Název (cs):Evoluční návrh libovolně velkých řadicích sítí s využitím developmentu
Strany:319-347
Rok:2005
Časopis:Genetic Programming and Evolvable Machines, roč. 6, č. 3, Berlin, DE
ISSN:1389-2576
URL:http://dx.doi.org/10.1007/s10710-005-2987-8 [HTML]
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/genp/genp05.pdf [PDF]
Klíčová slova
evolutionary algorithm, development, sorting network, scalability
Anotace
Článek popisuje metodu evolučního návrhu libovolně velkých řadicích sítí s využitím developmentu.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Michal Bidlo},
  title = {Evolutionary Design of Arbitrarily Large Sorting
	Networks Using Development},
  pages = {319--347},
  journal = {Genetic Programming and Evolvable Machines},
  volume = {6},
  number = {3},
  year = {2005},
  ISSN = {1389-2576},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7742}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.23.129.77
Přepnout na https